Naš svet čelika

Izrada svih vrsta metalnih konstrukcija, nosača i nosećih elemenata, visokogradnja, hala, šupa, terasa, nastrešnica, ograda i ostalih konstukcija. Varenje u visokogradnji sa atestiranim variocima